Waar funderingsproblemen?

Waar funderingsproblemen?

Vooral gebouwen in de veen- en kleigebieden (paarse gebieden op de kaart) lopen kans op problemen met de houten fundering door minder draagkracht. Klimaatverandering is ook een oorzaak van paalrot in de veen- en kleigebieden.

Hoe is mijn fundering?

Veel huiseigenaren weten niet hoe hun huis is gefundeerd. Bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van jouw gemeente kan je de oorspronkelijke bouwtekening van de woning opvragen om te achterhalen wat de fundering is van jouw woning. Daarnaast kan je informatie krijgen over grondwaterstanden.

Hoe herken je funderingsproblemen?

– scheefstand van de woning; – scheve vloeren; – ramen en deuren die vervormen en klemmen; – scheuren in bouwmuren en ook in niet-dragende muren; – hoogteverschillen tussen panden en het trottoir; – grond rond het pand is verzakt; – in de buurt zijn bij gelijksoortige panden funderingsproblemen gesignaleerd; – lage …

Welke huizen hebben funderingsproblemen?

Om welke huizen gaat het?

  • Huizen met een houten paalfundering in veen- en kleigebieden. Deze lopen een groter risico op funderingsproblemen dan huizen op houten palen in zandgebieden.
  • Huizen in kleigebieden met een te ondiepe fundering.

Kan een huis op heipalen verzakken?

Daarvan zijn er in Nederland zo’n 300.000. Dat kunnen ook nieuwere woningen zijn – zelfs nog van rond de eeuwwisseling – maar dat komt minder vaak voor. Het totale aantal huizen dat mogelijk een risico loopt, ligt dus rond een miljoen. Huizen van na 1980 met betonnen heipalen hebben zelden last van verzakking.

Wat is mijn Funderingslabel?

Als een woning funderingslabel A krijgt, betekent dit dat er geen verhoogd risico is op funderingsproblemen. Label B betekent dat er op dit moment geen verhoogd risico is, maar in de toekomst mogelijk wel. Bij risicolabel C is er sprake van een licht verhoogd risico en bij label D al een verhoogd risico.

Welke huizen hebben houten fundering?

Vooral woningen die gebouwd zijn voor 1970 zijn op houten palen gefundeerd. Tegenwoordig worden woningen, indien nodig, op betonnen palen gefundeerd.