Hoe lang duurde de treinkaping?

Hoe lang duurde de treinkaping?

De daadwerkelijke actie duurde iets meer dan tien minuten: acht minuten beschieting op afstand en drie minuten actie van mariniers in de trein, inclusief het geforceerd binnenkomen.

Wie waren de kapers Wijster?

Na twaalf dagen gaven de kapers zich over….

Treinkaping bij Wijster
Dader(s) 7 Zuid-Molukkers
Slachtoffer(s) Hans Braam, Leo Bulter, Bert Bierling

Welk jaar was de treinkaping?

Bij het ingrijpen door het leger, op 11 juni 1977, kwamen twee gegijzelde passagiers en zes van de negen treinkapers om het leven, onder wie Papilaja en Uktolseja. Hun nabestaanden hielden vol dat de twee destijds niet doodgeschoten hadden hoeven worden, maar aangehouden hadden moeten worden.

Hoe lang duurde treinkaping De Punt?

NPO Kennis. Wat gebeurde er tijdens de Molukse treinkaping bij De Punt? Negen gewapende Molukkers vallen op 23 mei 1977 een trein binnen en beginnen een kaping die bijna drie weken duurt. Tegelijkertijd worden 105 kinderen en vijf docenten in een basisschool gegijzeld.

Welk jaar was de Molukse treinkaping?

In 1977 vond de treinkaping bij het Drentse De Punt plaats. Deze werd na drie weken door mariniers en de luchtmacht beƫindigd, wat zes van de kapers van Molukse afkomst en twee gijzelaars het leven kostte.

Waarom treinkaping?

Treinkapingen door Molukse jongeren Tegelijkertijd gijzelen ze dan schoolkinderen in Bovensmilde. Eenmaal overgebracht naar Nederland voelen de Zuid-Molukkers zich in de steek gelaten door de Nederlandse regering. Hun doel om een vrije republiek der Zuid-Molukken te stichten wordt niet gedeeld.

Wat gebeurde er tijdens de Molukse treinkaping bij De Punt?

Op de maandagmorgen van 23 mei 1977 wordt een intercity nabij spoorwegovergang De Punt gekaapt door negen Molukkers. Zij vallen gewapend de trein binnen en gijzelen de passagiers. Veertig inzittenden, de hoofdconducteur en de machinist mogen de trein nog verlaten. Vierenvijftig mensen zitten in de trein gevangen.

Waarom gingen de Molukkers niet terug?

De Nederlanders gingen terug naar hun vaderland, maar de grote groep Molukse KNIL-soldaten konden nergens naar toe. Ze konden niet terug naar de Molukken, omdat de RMS, de onafhankelijke Zuid-Molukse staat, in oorlog was met Soekarno.

Waarom zijn de Molukkers naar Nederland gekomen?

Precies 70 jaar geleden arriveerde de eerste groep Molukse KNIL-militairen in Nederland. Ze kwamen per boot aan in Rotterdam. Er volgden nog elf schepen met zo’n 12.500 Molukkers. Ze hadden in dienst van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) gevochten aan Nederlandse zijde tijdens de dekolonisatieoorlog.

Waarom Molukse treinkaping?

Waarom treinkapingen? De Zuid-Molukkers zijn gefrustreerd over wat hen is aangedaan vanaf het moment dat de Republiek Indonesiƫ in 1949 zelfstandigheid verkrijgt. Eenmaal overgebracht naar Nederland voelen de Zuid-Molukkers zich in de steek gelaten door de Nederlandse regering.

Waarom kaapte Molukkers de trein?

De gijzelnemers geven zich zonder verzet over en de gegijzelde leerkrachten worden vrijgelaten. Waarom kaapte de groep Molukkers de trein? Ze kregen van de Nederlandse regering de belofte dat ze, na een tijdelijk verblijf in Nederland, op de Molukken een eigen staat konden stichten.

Wat was de reden van de treinkaping?

Hun doel om een vrije republiek der Zuid-Molukken te stichten wordt niet gedeeld. In de jaren ’60 en ’70 radicaliseren vooral de Molukse jongeren met treinkapingen tot gevolg. Na afloop van de treinkaping in 1975 zijn er twee doden te betreuren.